Contact

Tylko
4%
kandydatów
znało
poprawną
odpowiedź
na
to
pytanie! 

Z czym większość nie potrafiła sobie poradzić? Podstawa, czy pytanie o zaawansowanym stopniu trudności? 👇

Zgodnie z zapowiedzią wracamy do Was z pierwszymi insightami z serii #dzielmysiewiedza

Po weryfikacji ponad 5 tysięcy procesów rekrutacyjnych okazuje się, że pytanie, które potrafiło rozwiązać tylko 4% kandydatów dotyczyło… Entity Framework Core! 👀

Zadanie odnosiło się bezpośrednio do skasowania wszystkich rekordów z tabeli.
Pytanie miało na celu weryfikację znajomości i umiejętności poprawnego wykorzystania kodu T-SQL. Tego typu zadanie może pojawić się w formie zamkniętej lub otwartej.

Poniżej przedstawiamy i przypominamy w jaki sposób możemy je rozwiązać ✅

public class MyDBContext : DbContext
{
    public void DeleteAll()
    {
        Database.ExecuteSqlRaw(“delete from temp_data”);
    }

    … // other code here
}

Uwaga: Pamiętamy, że FROM jest opcjonalnym keyword’em! 😉

Czy zaskoczyło Was, że tylko 4% potrafiło poprawnie odpowiedzieć na to pytanie? Jak Wy byście sobie z nim poradzili?