Contact

Wskaż
dopuszczalne
typy
zwracane
przez
funkcję

jak
sobie
poradzisz?

Klasa React.Component z której dziedziczą utworzone przez nas komponenty posiada kilka różnych metod, które są wywoływane w różnych cyklach życia komponentu (mogą być przeciążane w naszych klasach). Jedną z nich jest metoda render(), która musi zostać przeciążona w każdym komponencie. Przeciążanie pozostałych metod nie jest wymagane i możemy z nich korzystać tylko w wybranych momentach, gdy tego potrzebujemy. Niemniej jednak dziś skupimy się konkretnie na wspomnianej metodzie render ().

Cykl życia komponentu React dzielimy na bezpośrednie trzy etapy: montowanie, odświeżanie, a także demontowanie.

Wspomniana przez nas metoda jest wywoływana podczas tworzenia, jak i również odświeżania komponentu. Dzieje się tak ze względu na to, że odpowiada ona za wygląd komponentu, ale musi również odpowiednio odzwierciedlić każdą zmianę stanu komponentu na ekranie.

Ważnym elementem Waszej wiedzy jest umiejętność wskazania dopuszczalnych typów zwracanych przez funkcję render (). Czy potrafilibyście je wyróżnić? Jeżeli w tym momencie pojawiła się w Twojej głowie odpowiedź negatywna to spieszymy z pomocą. Gdyby jednak odpowiedź była twierdząca to zachęcamy do skonfrontowania poprawności swojej wiedzy.

Metoda render() może zwracać następujące typy:

  • Elementy react’a – dowolny kod renderujący węzeł w drzewie DOM, z uwzględnieniem kodu html, a w szczególności <div/>
  • Array – tablice elementów
  • React.Fragments – wrapowanie elementów
  • Portal – renderowanie węzłów w dowolnym poddrzewie DOM
  • String I Number – jako tekstowe node’y w drzewie DOM
  • Boolean – nie jest renderowana żadna wartość
  • Null – żadna wartość nie jest renderowana

Jedynie 5% kandydatów odpowiedziało poprawnie na pytania związane z dopuszczalnymi typami zwracanymi przez funkcję render().