Contact

Za
ich
pośrednictwem
odbywa
się
cała
komunikacja
z
usługą

czy
wiesz
o
czym
mowa?

Mowa oczywiście o komunikacji z usługą WCF! Zanim przejdziemy do odpowiedzi na postawione pytanie zdefiniujmy sobie więc krótko czym jest WCF.

Windows Communication Foundation (WCF) to framework do tworzenia aplikacji zorientowanych na usługi. Za jego pomocą można wysyłać dane jako komunikaty asynchroniczne z jednego punktu końcowego usługi do innego.

Zmierzamy więc do odpowiedzi na nasze pytanie – otóż cała komunikacja z usługą odbywa się za pośrednictwem punktów końcowych usługi.

Elementem na którym chcielibyśmy się dziś skupić jest ich struktura. Z przeprowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych wnioskujemy, że kandydaci często nie potrafią wyróżnić elementów, które zawiera każdy punkt końcowy.

Struktura punktu końcowego

Punkt końcowy definiowany jest przez określenie:

  • Adresu – jednoznacznie identyfikuje punkt końcowy i informuje potencjalnych użytkowników, gdzie znajduje się usługa.
  • Powiązania – określa sposób komunikowania się z punktem końcowym.
  • Kontraktu – zawiera opis funkcji, które punkt końcowy uwidacznia klientowi. Kontrakt definiuje operacje, które klient może wywołać, a także formę komunikatu i typ parametrów wejściowych, danych wymaganych do wywołania operacji lub rodzaj przetwarzania, czy komunikat odpowiedzi, którego może oczekiwać klient.

Windows Communication Foundation znacząco przyczynił się do ułatwienia opracowywania punktów końcowych.